ZAPROM

ZAPROM

150 150 ISCOMET

ZAPROM – Spoštovanje raznolikosti kot temelj za integracijo Romov z zaposlovanjem – primer Slovenije in Srbije

Informacije o projektu so na voljo na internetni strani projekta www.zaprom.info