ZAPROM

ZAPROM – Spoštovanje raznolikosti kot temelj za integracijo Romov z zaposlovanjem – primer Slovenije in Srbije
ZAPROM – Respect of diversity as a cornerstone for integration of Roma through employment – the case of Slovenia and Serbia

Informacije o projektu so na voljo na internetni strani projekta www.zaprom.info