REDUPRE

Prepoznavanje in zmanjševanje predsodkov kot vir konfliktov med romskim in ne-romskim prebivalstvom – primer, Bolgarije, Italije, Romunije in Slovenije – REDUPRE

REDUPRE projekt se je pričel 1. marca 2011 in se je končal 30. junija 2013. Aktivnosti so se odvijale v štirih regijah partnerskih držav in sicer v:
– občini Razgrad v Bolgariji,
– regiji Furlanija-Julijska krajina v Italiji,
– regiji Banat in Crisana v Romuniji in na
– območju Bele Krajini v Sloveniji.

Projektne aktivnosti so bile usmerjene v analizo vzajemnih manifestacij stereotipov med večinskim prebivalstvom in med romsko skupnostjo. Poleg analize so bile projektne aktivnosti usmerjene tudi v izdelavo teoretičnih modelov in praktičnih tehnik za izboljšanje razumevanja med romski in ne-romski prebivalstvom.
Tako je bila v okviru projekta izdelana posebna analiza stereotipov ter organiziranih več delavnic z različnimi ciljnimi skupinami (romski in ne-romski aktivisti, romski in ne-romski predstavniki, učitelji, socialni delavci, zdravniki in zdravstveno osebje, novinarji, policisti in drugi). Pripravljena je bila tudi posebna strokovna publikacija, ki je z različnih vidikov obravnavala tehnike za izboljšanje razumevanja med romski in ne-romski prebivalstvom.

Kot je bilo že omenjeno so bile v projektni konzorcij vključene različne institucije iz štirih EU držav:
– ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije iz Maribora (REDUPRE Project koordinator),
– IPHS – Institute for Population and Human Studies at the Bulgarian Academy of Sciences iz Sofije, Bolgarija,
– Association Integro iz Razgrada, Bolgarija,
– Euroregional Centre for Democracy iz Temišvarja, Romunija,
– RCRC – Resource Centre for Roma Communities iz Cluj Napoca, Romunija,
– IGES – International Institute for Legal and Economic Studies for Development iz Gorice, Italija,
– ONLUS – Associazione Them Romano iz Lanciano, Itaija,
– ECERS – Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru iz Maribora,
– Združenje forum romskih svetnikov Slovenije iz Cankove in
– ZIK – Zavod za izobraževanje in kulturo iz Črnomlja.

V okviru projekta REDUPRE so bile izvedene številne raziskovalne, izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti. Med drugim je bilo izvedenih 13 seminarjev/okroglih miz/delavnic/konferenc v vseh štirih partnerskih državah. Izvedena je bila tudi raziskava med romskim prebivalstvom. Najpomembnejši rezultati projekta so zbrani v strokovni publikaciji “Tackling stereotypes and prejudices between Roma and non-Roma in the EU member states: Bulgaria, Italy, Romania and Slovenia« ter v projektnih priporočilih.