DISCSLOV

Vzgoja in izobraževanje za borbo proti diskriminaciji v Sloveniji – DISCSLOV (2005-2007)

Projekt Discslov je bil del vseevropske kampanje, ki jo je sprožila Evropska komisija s sloganom “Za raznolikost. Proti diskriminaciji”. S to kampanjo je Evropska komisija želela zbuditi zavedanje o diskriminaciji in ponuditi informacije o novih predpisih EU za boj proti diskriminaciji, ki so stopili v veljavo leta 2003

Člani konzorcija:
ISCOMET- Inštituta za etnične in regionalne študije, Maribor, Slovenija (coordinator projekta)
Pravna fakulteta, Evropska univerza Viadrina, Frankfurt/O., Nemčija
Avstrijski inštitut za človekove pravice, Salzbourg, Avstrija
Ekumenski inštitut, Fakulteta za katoliško teologijo, Univerza v Münstru, Nemčija
Pravna fakulteta, Erasmus Univerza Rotterdam, Nizozemska
ECERS – Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru, Slovenija

Cilji projekta DiscSlov:
DiscSlov projekt je imel zastavljenih mnogo ciljev, najpomembnejši med njimi so bili:
1. Spodbujati ozaveščenost in poznavanje problematike diskriminacije pri ciljnih skupinah in širši javnosti.
2. Promoviranje izvrševanja EU direktiv in drugih mednarodnih standardov, ki se nanašajo na preprečevanje diskriminacije ter nadzor nad izvrševanjem le-teh.
3. Promoviranje pravnih sredstev za zaščito žrtev diskriminacije na nacionalni in mednarodni ravni.

AKTIVNOSTI:
V okviru projekta so bile izvedeni spodaj navedeni seminarji delavnice in konference:
– Seminar za ustavno nepriznane manjšine v Republiki Sloveniji (13. in 14. maja 2005, Rogaška Slatina)
– Seminar in dve delavnici za ustavno priznane manjšine (1. in 2. julij 2005, Rogaška Slatina)
– Seminar za sodnike, javne tožilce in odvetnike (20. in 21. oktober, Rogaška Slatina)
– Seminar in dve delavnici za policiste, carinike, paznike in predstavnike slovenske vojske (17. in 18. november 2005, Rogaška Slatina)
– Diskriminacija v zaposlovanju – pravno varstvo in problemi v Republiki Sloveniji; seminar za javno upravo (15. in 16. maj 2006, Rogaška Slatina)
– Vzgoja in izobraževanje za življenje v večkulturni družbi – primer Slovenije (22.-23. junij 2006, Rogaška Slatina)
– Verske svoboščine in diskriminacija ljudi na podlagi vere ali prepričanja (10. in 11. oktober 2006, Maribor)
– Sklepna konferenca mednarodnega projekta ˝Vzgoja in izobraževanje za borbo proti diskriminaciji v Sloveniji˝ (12. februar 2007, dvorana Državnega sveta, Ljubljana)

REZULTATI:
Projekt DiscSlov je posebno pozornost namenil pripravi najrazličnejših publikacij, katerih namen je biti uporaben vodnik in vir informacij naslednjim skupinam:
– posameznikom, ki imajo zaradi svojega poklica pristojnosti obravnavati in reševati problematiko diskriminacije,
– posameznikom, ki lahko povzročitelji diskriminacije zaradi njihove regulativne pozicije v družbi,
– posameznikom, ki se srečajo z diskriminacijo na osnovi njihove etnične pripadnosti, verskega prepričanja ali drugih vidikov vsakdanjega življenja. Del materiala je preveden v angleški jezik tudi v jezike manjšin v Republiki Sloveniji (v Madžarski, Italijanski, Nemški, Srbski, Hrvaški, Bosanski, Makedonski in Albanski jezik). Material je bil distribuiran med pripadnike manjšin in zainteresirano javnostjo.

V okviru projekta so bile pripravljene naslednje publikacije in poročila:
PRIPOROČILA MEDNARODNEGA PROJEKTA DISCSLOV
DISKRIMINACIJA NA ETNICNI IN VERSKI OSNOVI V SLOVENIJI
ZGODBA O USPEHU S PRIOKUSOM GRENKOBE – DISKRIMINACIJA V SLOVENIJI
ALI VAS OBRAVNAVAJO ENAKOPRAVNO, NE GLEDE NA VAŠO NARODNOST ALI VERO?
VODNIK PO PRAVICAH ŽRTEV DISKRIMINACIJE NA ETNIČNI IN VERSKI OSNOVI V SLOVENIJI