BRIDGE

˝BRIDGE – Pospeševanje medsebojnega razumevanja in sodelovanja Evropske unije z Belorusijo, Moldovo, Rusijo in Ukrajino˝ (2008 – 2012)

Cilj projekta:
Prispevati k uresničevanju strateških ciljev EU v njenem vzhodnem sosedstvu.

Člani konzorcija:
– ISCOMET inštitut, koordinator projekta (glavni koordinator)
– Association for Ethnic and Regional Studies – ASER, Chisinau, Moldova
– Academy of Economic Studies of Moldova – ASEM, Chisinau, Moldova
– Belorusian Trade-Economic University of Consumer Cooperation (BTEU), Gomel, Belorusija
– Odesa National University “I.I.Mechnikov”, Odessa, Ukraine
– Russian Academy of Sciences’ Institute of Europe, Research Centre of Vishegrad Group Countries, Moskva, Rusija
– Moscow State Institute of International Relations – MGIMO, Moskva, Rusija
– Higher School of Economics – National Research University, Moskva, Rusija
– Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration- RPANEPA, P.A. Stolypin Volga Region Academy of Public Administration, Saratov, Rusija
– University Babeş-Bolyai, Faculty of European Studies, Cluj-Napoca, Romunija
– University of Trieste, Faculty of Political Sciences, Trst, Italija
– European University Viadrina Frankfurt/Oder, Nemčija
– Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor, Slovenija
– ECERS – Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru.

V okviru projekta BRIDGE so bile izvedene številne raziskovalne, izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti. Med drugim je bilo izvedenih več kot 30 seminarjev/okroglih miz/delavnic/konferenc v vseh štirih partnerskih državah z najrazličnejšimi ciljnimi skupinami (študentje, akademiki, javni uslužbenci, aktivisti NVO, novinarji, strokovnjaki, predstavniki narodnih in etničnih manjšin idr.).
Med najpomembnejše rezultate projekta BRIDGE lahko štejemo številne strokovne analize, članke in publikacije (povezava). Ponosni pa smo tudi na deklaracije, ki so jih sprejeli udeleženci naših aktivnosti (povezava).