O nas

ISCOMET Inštitut za etnične in regionalne študije je privatna neprofitna, organizacija. Izvaja raziskovalno, publicistično in svetovalno delo za potrebe uporabnikov. Poseben poudarek daje mednarodnemu povezovanju strokovnjakov na področju etničnih in regionalnih vprašanj ter omogoča dopolnilno izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov na omenjenih področjih.